सकाळ शब्दकोडे

कोडे - 02 सप्टेंबर 2016

कसे सोडवाल शब्दकोडे?

शब्दकोडे ऑनलाईन सोडविण्यासाठी आपला CTRL + G असे करून की-बोर्ड मराठी करून घ्या. त्यानंतर शब्द भरण्यासाठी प्रत्येक चौकोनात जाऊन क्लिक करा. आपल्याला हवा तो शब्द टाईप करा. शब्द पर्यायाय पाहण्या साठी "बॅकस्पेस" बटण क्लिक करा व सिलेक्ट करा. शब्दकोडे पूर्ण सोडविल्यानंतर "रिझल्ट दाखवा" वर क्लिक करा. त्यावेळी या शब्दकोड्याचे उत्तर दिसेल.

धन्यवाद!

9
9
sa,1
ka
l
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
ka,1
y
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
filled
रिज़ल्ट दाखवा पुसून टाका

उभे शब्द

1) test1
1) test1

आडवे शब्द

1) test1
1) test1