फॅमिली डॉक्टर

अन्नाविषयी बोलू काही 

आपल्याकडे अन्नाला ‘परब्रह्म’  म्हणतात. वेदांमध्येही ‘आहार’ या शब्दाचा अर्थ व्यापक आहे. डोळ्यांना भावणारे, नाकाला सुवास देणारे, जिव्हेला तृप्त करणारे असे अन्न (आहार) असावे. तसेच,  शरीराच्या...
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017