कृषी वैभव 2018' या कृषी प्रदर्शनाची सांगता

जनार्दन दांडगे
मंगळवार, 16 जानेवारी 2018

उरुळी कांचन (पुणे) : पुणे जिल्हा परिषद व हवेली पंचायत समिती यांच्या सहकार्याने उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील डॉ. माणिभाई देसाई कृषी विकास प्रतिष्ठाण आयोजित 'कृषी वैभव २०१८' या राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनाची नुकतीच सांगता झाली. यामध्ये सहभागी पशु-पक्षांचे परीक्षण करून त्यांची क्रमवारी ठरविण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक गटातील पहिल्या तीन उत्कृष्ठ पशु-पक्षांना बक्षिसे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदिप कंद यांच्या हस्ते देण्यात आली. निवड झालेल्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या पशूंच्या मालकांना अनुक्रमे ५ हजार, ३ हजार व २ हजार रुपये रोख, सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. 

उरुळी कांचन (पुणे) : पुणे जिल्हा परिषद व हवेली पंचायत समिती यांच्या सहकार्याने उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील डॉ. माणिभाई देसाई कृषी विकास प्रतिष्ठाण आयोजित 'कृषी वैभव २०१८' या राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनाची नुकतीच सांगता झाली. यामध्ये सहभागी पशु-पक्षांचे परीक्षण करून त्यांची क्रमवारी ठरविण्यात आली. यामध्ये प्रत्येक गटातील पहिल्या तीन उत्कृष्ठ पशु-पक्षांना बक्षिसे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदिप कंद यांच्या हस्ते देण्यात आली. निवड झालेल्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या पशूंच्या मालकांना अनुक्रमे ५ हजार, ३ हजार व २ हजार रुपये रोख, सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. 

पशु-पक्षी प्रदर्शनातील गट व निवड झालेल्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या पशु-पक्षांच्या मालकांची नावे पुढीलप्रमाणे : 

गट - खिलार कालवड -
धीरज रामचंद्र गायकवाड (रा. कटगुण, ता. जि. सातारा), फरीदाभाई जाफरभाई इनामदार (रा. कळंबीखटाव, ता. खटाव, जि. सातारा), जावेद दिलावर मुलाणी (रा. गदेगाव, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर).

गट - खिलार गाई -
सौदागर जालिंदर शिंदे (रा. काळाशी, ता. इंदापूर), सचिन तुकाराम कोकाटे (रा. बावडा, ता. इंदापूर), धनाजी धर्मा चौघुले (रा. नांदगाव, ता. मोहळ, जि - सोलापूर).

गट - म्हैसूर बैल -
चंद्रकांत बबन साकोरे (रा. फुलगाव, ता. हवेली), साईराज दिलीप कोतवाल (रा. अष्टापुर, ता. हवेली).

गट - खिलार बैल -
सोपान बाबू ठोंबरे (रा. मळद, ता. सांगोला, जि. सोलापूर), बिभीषन प्रकाश बोरवाने (रा.पळसदेव, ता. इंदापूर), राजरदत्त रविंद्र गायकवाड (रा. अकोले, ता. म्हाडा, जि. सोलापूर).

गट - खिलार बैल जुळूक - 
बलभीम बापूराव गायकवाड (रा. आकडेम्हाडा, ता. म्हाडा, जि. सोलापूर), शंकर विठोबा जमदाडे (रा. चिलाईवाडी, जि. सोलापूर), राजू बाबुराव कदम (रा. निमगाव केतकी, ता. इंदापूर).

गट - खिलार - 
सतीश भिमराव शिंदे (रा. बावडा, ता.इंदापूर), भारत किसन जमदाडे (रा. भोसे, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर), राजू किसन चंद (रा. फुरसुंगी, ता. हवेली).

गट - वराह - 
मिलिंद ज्ञानोबा गारुडकर (रा. दहीटणे, ता. दौंड)

गट - देवणी - 
सत्यभामा केरबा शिंदे (रा. तळणी, ता. रेणूपुर, जि. लातूर), जनार्दन रघुनाथ चव्हाण (रा.धायरी, ता. इंदापूर), नामदेव पिराजी भालेराव (रा. पालभ, ता. जि. परभणी).

गट - संकरित गायी - 
जनार्दन पांडुरंग कामठे (रा. शिंदवणे, ता. हवेली), किसन बाळासाहेब शिवले (रा. तुळापूर, ता. हवेली), भिमराव यशवंत येळेकर (रा. खामगाव टेक, ता. हवेली)

गट - गिर गायी -
शारदा गणपत कड (रा. शिंदवणे, ता. हवेली), महेंद्र चंपालाल कुंकलोळ (रा. हिंगणगाव, ता. हवेली).

गट - म्हैस -
गोरख नारायण वागजकर (रा. फुलगाव, ता. हवेली), भिमराव यशवंत टिळेकर (रा. खामगाव टेक), सागर हिरामण खलसे (रा. उरुळी कांचन).

गट - अश्व (घोडा) -
निलेश मच्छिन्द्र ढोरे (रा. केसनंद, ता. हवेली), आनंदा बापू खुटवड (रा. फुरसुंगी, ता. हवेली), बाळासाहेब गणपत साकोरे (रा. फुलगाव, ता. हवेली).

गट - शेळी मेंढी -
विजय लक्ष्मण जेडगे (रा. कालठण, ता. इंदापूर), शिवाजी सदाशिव हरपळे (रा. फुरसुंगी, ता. हवेली), सलमान इब्राहिम मुलाणी (रा. आळंदी म्हातोबाची, ता. हवेली).

गट - कुक्कुट -
शिवाजी सदाशिव हरपळे (रा. फुरसुंगी, ता. हवेली), विष्णू नारायण गोळे (रा. आळंदी म्हातोबाची, ता. हवेली), विजय शिवाजी शिंदे (रा. कोरेगाव मूळ, ता. हवेली).

Web Title: Marathi news pune news krushi vaibhav 2018 exhibition