यूपीविजयस्तोत्र! (ढिंग टांग)

ब्रिटिश नंदी
मंगळवार, 14 मार्च 2017

ॐ नमोजी नमोधीशा। आधी वंदितो तुज परमेशा।
अजिंक्‍य तूचि सत्ताधीशा। नमवी भूमी जगत्कारा।।

जैं पार्थाचें रथी बैसे देवकपि। तैं तुझ्या रथीं अमित शाहदपि।
तेणें जिंकली अखंड यूपी। तृप्त केला जनभार।।

घोष केला हर हर मोदी। जनें चित्कारिली घर घर मोदी।
ऐसा कहर प्रचार संवादी। काशीस्थळी दुमदुमे।।

अश्‍वमेधाचा मांडिला यज्ञ । साधुसंतांगृही स्वयंप्रज्ञ।
इलेक्‍शनशास्त्राचे शास्त्रज्ञ। सर्व लागती कामाला।।

असुरांची अमंगळ युती। सायकलीचे हॅंडल हाती।
घंटी वाजवितो हत्ती। सर्कशीमाजी रिंगणाच्या।।

ॐ नमोजी नमोधीशा। आधी वंदितो तुज परमेशा।
अजिंक्‍य तूचि सत्ताधीशा। नमवी भूमी जगत्कारा।।

जैं पार्थाचें रथी बैसे देवकपि। तैं तुझ्या रथीं अमित शाहदपि।
तेणें जिंकली अखंड यूपी। तृप्त केला जनभार।।

घोष केला हर हर मोदी। जनें चित्कारिली घर घर मोदी।
ऐसा कहर प्रचार संवादी। काशीस्थळी दुमदुमे।।

अश्‍वमेधाचा मांडिला यज्ञ । साधुसंतांगृही स्वयंप्रज्ञ।
इलेक्‍शनशास्त्राचे शास्त्रज्ञ। सर्व लागती कामाला।।

असुरांची अमंगळ युती। सायकलीचे हॅंडल हाती।
घंटी वाजवितो हत्ती। सर्कशीमाजी रिंगणाच्या।।

काहीही करावे करावे। आभाळ-पाताळ येक व्हावे।
कमळासुरासी निर्दाळावे। ऐसे म्हणती असुर।। 

ठाण मांडिले तीन दिवस। देवगण येकवटले काशीस।
असुरांची फोल ठरली कोशीस। धूम पळाले दाहीहिशा।।

तुझिया नामाचि अपरिमित शक्‍ती। तेथे गुंग होई माझी मती।
यंत्राने मोजावी मते किती किती। ह्याला काही लिमिट।।

आधी त्वां जिंकिले भूमंडळ। कांग्रेसीजन कांपती चळचळ।
उर्वरितांची फालतू वळवळ। बंद व्हावी आता तरी।।

त्वां जे वदशील, ते ते हुईल। काशीची गंगा उलटी वळील।
पीळासकटचि सुंभ जळील। तुझिया येका फुंकरीने।।

तुझिया नामाचा सिद्ध मंतर। त्याणें जाहली सायकल पंक्‍चर।
हत्ती कर्दमी रुतला सत्वर। हात पोळिला क्षणमात्रे।।
गुर्जरभूमीचा जन्मपुत्र। गंगातटीचा धर्मपुत्र।
यमुनाजळीचा कर्मपुत्र। एक तूची सर्वकारा।।

काय करावे कांग्रेसीजनांचे। किंवा बिचाऱ्या समाजवाद्यांचे।
आणि देशोदेशीच्या बहनजींचे। आता कैसे होईल?।।

नोटाबंदीच्या कुटिल मिषें। त्वां लावियले सर्वांसी पिशे।
राजकारणातील हौशे नि गवशे। पाचोळ्यासम उडाली की।।

मतदारा नासमंजसा अजाणा। तुज विचारी मनीचे गूज राणा।
हवे तुज स्मशाना वा कब्रिस्ताना। मिळवी मोक्ष हवा तसा।।

जाहले मन:पूत मतदान। मतयंत्री बंद वरदान।
एक्‍झिट पोलचे तुफान। उभे करी प्रश्‍नचिन्ह।।

परंतु जेव्हा निकाल आले। कित्येकां आमोद सुनांस जाले।
होत्याचे नव्हते झाले। तेव्हा अखंड यूपीत।।

अवघ्या सिटांचा होई स्फोट। थारोळ्यात फुटे मतांची मोट।
तुझ्या नामाची प्रचंड लाट। आली आली अंगावरी।।

ऐसा तुझा महिमा अगाध। एक तूची खरा, बाकीचे बाद।
तुझिया विरोधाचा प्रमाद। यापुढती होणे नाही।।

विरोधकांचे अस्तित्व जेमतेम। आटिले मतदारांचे जणूं प्रेम।
ह्यासी जिम्मेदार इव्हीएम। यंत्र म्हणती बावळे हो।।

ऐसी नमोजीची विजयगाथा । तेथ टेकविला 
म्या बथ्थड माथा।
जाणोनि घ्या मम मन की बाता। नंदी म्हणे गोविंदा।।

।। इति श्रीनमोजी विजयस्तुतीस्तोत्र गंगार्पणमस्तु।।

Web Title: editorial artical dhing tang