अशी बोलते माझी कविता (सतीश घुले)

सतीश घुले, मु. काटेवाडी, पो. खरवंडी (कासार), ता. पाथर्डी, जि. नगर (९६०४७२१४६५)
रविवार, 15 जानेवारी 2017

किलबिलाट

आता नकोत मला त्या आठवणी
जुन्या आणि नव्याही
कारण, चालताना त्यांच्या नादात
मी अडखळतोय
माझ्याच पावलांत...

आता नकोत मला कुठलीच गाणी
नवी आणि जुनीही
नकोत कुठलेच तराणे
कानांना ऐकवत नाही
आता प्रेमाचे कसलेच गाऱ्हाणे

आता होऊ पाहतोय मी शांत
एखाद्या शमलेल्या वादळासारखा

निवांत होऊ पाहतोय
गर्द झाडीत, जिथं मला ऐकू येईल
केवळ माझ्याच हृदयाची धडधड
आणि पाखरांचा किलबिलाट !

किलबिलाट

आता नकोत मला त्या आठवणी
जुन्या आणि नव्याही
कारण, चालताना त्यांच्या नादात
मी अडखळतोय
माझ्याच पावलांत...

आता नकोत मला कुठलीच गाणी
नवी आणि जुनीही
नकोत कुठलेच तराणे
कानांना ऐकवत नाही
आता प्रेमाचे कसलेच गाऱ्हाणे

आता होऊ पाहतोय मी शांत
एखाद्या शमलेल्या वादळासारखा

निवांत होऊ पाहतोय
गर्द झाडीत, जिथं मला ऐकू येईल
केवळ माझ्याच हृदयाची धडधड
आणि पाखरांचा किलबिलाट !

सप्तरंग

एखाद्या दिवशी सकाळी जाग येताच, एखाद्या गाण्याची धून किंवा ओळ मनात रुणझुणते... किंवा सकाळी कानावर पडलेलं एखादं गाणं दिवसभर मनात...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

गर्भरेशमी श्रावणधारा,  पहापहाता येती जाती,  मांडूनी गोंडस  काचतळ्यांचा लख्ख पसारा,  आणि ढगांच्या...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

शास्त्रीय संशोधनावरील खर्चाच्या अपुऱ्या तरतुदी, अशास्त्रीय गोष्टींचा प्रचार अशा विषयांकडे सरकार आणि समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी परवा...

बुधवार, 16 ऑगस्ट 2017