गौरी गणपतीची गाणी : पांढरी गं जाई...

शुक्रवार, 25 ऑगस्ट 2017

8. गौरी गणपतीची गाणी : पांढरी गं जाई...
गाण्याचे बोल : 
पांढरी गं जाई, कातरी गं पानं
गौराई नेसलीया पिवळं पितांबर- धृ
नेसूनी-नेसूनी गेली वारुळाला
वारुळाचा नागराजा धरी पदराला
नागराजा-नागराजा आम्ही काय केलं
कुंकवाचं लेणं आम्हा शंकरानं दिलं- १
पांढरी गं जाई, कातरी गं पानं
गौराई नेसलीया पिवळं पितांबर
नेसूनी-नेसूनी गेली वारुळाला
वारुळाचा नागराजा धरी पदराला
नागराजा-नागराजा आम्ही काय केलं
डोरल्याचं लेणं आम्हा शंकरानं दिलं- २
पांढरी गं जाई, कातरी गं पानं

8. गौरी गणपतीची गाणी : पांढरी गं जाई...
गाण्याचे बोल : 
पांढरी गं जाई, कातरी गं पानं
गौराई नेसलीया पिवळं पितांबर- धृ
नेसूनी-नेसूनी गेली वारुळाला
वारुळाचा नागराजा धरी पदराला
नागराजा-नागराजा आम्ही काय केलं
कुंकवाचं लेणं आम्हा शंकरानं दिलं- १
पांढरी गं जाई, कातरी गं पानं
गौराई नेसलीया पिवळं पितांबर
नेसूनी-नेसूनी गेली वारुळाला
वारुळाचा नागराजा धरी पदराला
नागराजा-नागराजा आम्ही काय केलं
डोरल्याचं लेणं आम्हा शंकरानं दिलं- २
पांढरी गं जाई, कातरी गं पानं
गौराई नेसलीया पिवळं पितांबर
नेसूनी-नेसूनी गेली वारुळाला
वारुळाचा नागराज धरी पदराला
नागराजा-नागराजा आम्ही काय केलं
जोडव्याचं लेणं आम्हा शंकरानं दिलं- ३