मुलांची स्मरणशक्ती वाढवतील हे पदार्थ

| Sakal

अंडे

ओमेगा ३ फॅटी अॅसिडने युक्त असलेले अंडे मेमरी स्टेमसेल बनवण्यास मदत करतात. यामुळे मुलांची एकाग्रता वाढते.

| Sakal

मासे

सॅल्मन, ट्युना आणि मॅकरेल या माशांमध्ये ओमेगा ३ फॅटी अॅसिड मोठ्या प्रमाणावर असते. त्यामुळे हे मासे मुलांना नक्कीच खायला द्यावेत.

| Sakal

पीनट बटर

ई जीवनसत्त्वाने युक्त असे पीनट बटर मज्जासंस्था बळकट करते आणि मस्तिष्काला अधिक कार्यक्षम बनवते.

| Sakal

ओट्स

ई, बी जीवनसत्त्व आणि झिंकने युक्त असे ओट्स मेंदूला अधिक कार्यक्षण बनवतात.

| Sakal

सुका मेवा

मेंदूच्या विकासासाठी सुका मेवा उपयुक्त ठरतो.

| Sakal