Sakal - Read Latest Breaking Marathi News from Maharashtra India & Around the World | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

User Avatar

डॉ. गणेश देवी

Connect:

11 Articles published by डॉ. गणेश देवी

Ganesha Devi writes genius actor we understand meaning of that statement
एखादा नट प्रतिभाशाली आहे, असे आपण म्हणतो तेव्हा त्या विधानाचा भावार्थ आपल्याला समजतो; पण ‘नटापाशी ‘प्रतिभा’ म्हणजे नक्की काय आहे’ हे सा
social media
लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे एक महत्त्वाचे लक्षण म्हणजे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची स्थिती. एखाद्या सजीवासाठी श्वसनाचे जे महत्त्व असते, तेच महत्
Dr Ganesh Devi writes experimental expression universe language linguistic extension of purely political action
भाषा एक चमत्कारिक आशय व्यक्त करणारी प्रणाली असते. त्यात काही अत्यंत अवघड वाटणाऱ्या संज्ञांचा अर्थ निश्चित करणे सोपे असते आणि काही अगदी
भारतीय राजकारणाच्या परिभाषेची समज
राजकीय परिभाषा म्हणून जे सांगितले जाते, ते मूळ राजकीय तत्त्वज्ञानाची व्यावहारिक मूलभूत तत्त्वे किंवा त्या तत्त्वप्रणालीची कार्यपद्धत नस
Dr Ganesha Devi writes Sovereignty of speech language
मानवी उत्क्रांतीतील कितीतरी गोष्टी अशा आहेत, की ज्याविषयी कोणतेही शास्त्रीय विधान करणे अशक्य आहे. त्यासंबंधी केवळ ठोकताळे बांधता यावेत
Dr Ganesha Devi writes knowledge tradition contains some important wisdom and useful theories
प्रत्येक ज्ञान परंपरेत काहीतरी महत्त्वाचे शहाणपण आणि उपयुक्त सिद्धांत असतात. याचा अर्थ त्या ज्ञान परंपरेतील सर्वच सदासर्वकाळ योग्य आणि