Sakal - Read Latest Breaking Marathi News from Maharashtra India & Around the World | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

User Avatar

टिम इ सकाळ

Connect:

289 Articles published by टिम इ सकाळ

Rajaram Pangavane
आजारांपासून सुटण्यासाठी आजतागयात माणसाची सतत धडपड चालू आहे. निरनिराळया लोकजीवनांत निरनिराळया उपचारपध्दती तयार झाल्या. मेंदूवरच्या गुंता
K. S. Azad
लेखक : के. एस. आझादमाणसाचे मन हा नेहमीच मानवाच्या जिज्ञासाचा विषय राहिलेला आहे. ग्रह, तारे, पशु, पक्षी यांच्या विषयीच्या जिज्ञासेतून भौ
Rajaram Pangavane
लेखक : राजाराम पानगव्हाणेशिक्षण घेणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. योग्य दर्जाचे शिक्षण सर्वांसाठी सहज उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी
Rajaram Pangavane
लेखक : राजाराम पानगव्हाणेअलीकडेच नवीन शिक्षण धोरण जाहीर झाले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांच्या व्यावसायिक कौशल्याचा विकास हो
K. S. Azad
लेखक : के. एस. आझादइंग्रजी शिक्षणाकडे सर्वांचाच सध्या कल दिसून येतो. प्रत्येक पालकाला असेच वाटते, की आपल्या मुलाने अथवा मुलीने इंग्रजी
दृष्टिकोन : ठिबक सिंचन ठरले शेतीसाठी वरदान
लेखक : राजाराम पानगव्हाणेपाणी ही मानवाला निसर्गाकडून मिळालेली सर्वांत मोठी देणगी आहे. या संपत्तीचा वापर योग्य रीतीने झाला पाहिजे. निसर्