Dam Storage - Maharashtra Dams Water Level News Update

महाराष्ट्रातील धरण साठा क्षमता

 
प्रादेशिक विभाग प्रकल्प क्षमता (दलघमी आजची टक्केवारी २०१७ मधील या दिवसाची टक्केवारी
कोकण प्रदेश १५८ १६८८ ५० ४३
मराठवाडा ८०६ ७६०३ १५
नागपूर ३६६ ४०३५ २९ ३८
अमरावती ४५२ २९४७ ३१ २८
नाशिक ३५० ४७५४ २० १३
पुणे ३६९ १०२६६ ३० १७
इतर धरणे १६ ६१७० ३७ १८
एकूण महाराष्ट्र २५१७ ३७४६३ २६ २१
         
कोकण प्रदेश सुर्या धामणी 276 0 0
कोकण प्रदेश सूर्या कवडास 10 0 0
कोकण प्रदेश तिलारी पाट. प्र. 447 0 0
         
मराठवाडा जायकवाडी 2171 0 0
मराठवाडा पूर्णा येलदरी 809 0 0
मराठवाडा पूर्णा सिद्धेश्वर 81 0 0
मराठवाडा माजलगांव 312 0 0
मराठवाडा मांजरा 177 0 0
मराठवाडा उर्ध्व पेनगंगा 964 0 0
मराठवाडा निम्न तेरणा 91 0 0
मराठवाडा मनार 138 0 0
मराठवाडा विष्णूपुरी 81 0 0
मराठवाडा निम्न दुधना 242 0 0
मराठवाडा सिना कोळेगाव 76 0 0
         
नागपूर पेच तोतलाडोह 1017 0 0
नागपूर कामठी खैरी 142 0 0
नागपूर पेंच रामटेक 103 0 0
नागपूर निम्न वेणा (नांद) 53 0 0
नागपूर निम्न वेणा (वडगाव) 135 0 0
नागपूर इटियाडोह 319 0 0
नागपूर बाघ शिरपूर 160 0 0
नागपूर बाघ पुजारीटोला 44 0 0
नागपूर बाघ कालीसरार 28 0 0
नागपूर आसोलामेंढा 52 0 0
नागपूर दिना 68 0 0
नागपूर बोर 123 0 0
नागपूर धाम 63 0 0
नागपूर पोथरा 35 0 0
नागपूर लोअर वर्धा 103 0 0
नागपूर गोसीखुर्द 557 0 0
         
अमरावती उर्ध्व वर्धा 546 0 0
अमरावती पूस 91 0 0
अमरावती अरूणावती 170 0 0
अमरावती बेंबळा 147 0 0
अमरावती काटेपूर्णा 86 0 0
अमरावती वाण 82 0 0
अमरावती नळगंगा 69 0 0
अमरावती पेनटाकळी 60 0 0
अमरावती रवडकपूर्णा 115 0 0
         
नाशिक दारणा 202 0 0
नाशिक गंगापूर 159 0 0
नाशिक कडवा 48 0 0
नाशिक मुकणे 205 0 0
नाशिक भावली 41 0 0
नाशिक पालखेड 21 0 0
नाशिक करंजवण 152 0 0
नाशिक वाघाड 71 0 0
नाशिक ओझरखेड 60 0 0
नाशिक तिसगाव 13 0 0
नाशिक पुणेगाव 18 0 0
नाशिक चणकापूर 69 0 0
नाशिक गिरणा 524 0 0
नाशिक भंडारदरा 304 0 0
नाशिक मुळा 609 0 0
नाशिक निळवंडे 181 0 0
नाशिक हातनूर 255 0 0
नाशिक वाघूर 249 0 0
         
पुणे विभाग पिंपळगाव जोगे 110 0 0
पुणे विभाग माणिकडोह 288 0 0
पुणे विभाग कुकडी-वडज 33 0 0
पुणे विभाग कुकडी-येडगाव 79 0 0
पुणे विभाग डिंभे 354 0 0
पुणे विभाग टेमघर 105 0 0
पुणे विभाग पानशेत 302 0 0
पुणे विभाग वरसगाव 363 0 0
पुणे विभाग खडकवासला 56 0 0
पुणे विभाग पवना 241 0 0
पुणे विभाग चासकमान 215 0 0
पुणे विभाग घोड 155 0 0
पुणे विभाग भामा आसखेड 217 0 0
पुणे विभाग गुंजवणी 20 0 0
पुणे विभाग नीरा देवधर 332 0 0
पुणे विभाग भाटघर 666 0 0
पुणे विभाग वीर 266 0 0
पुणे विभाग भीमा उजनी 1517 0 0
पुणे विभाग कृष्णा धोम 331 0 0
पुणे विभाग कृष्णा कण्हेर 272 0 0
पुणे विभाग उरमोडी 273 0 0
पुणे विभाग तारळी 165 0 0
पुणे विभाग घोम बलकवडी 112 0 0
पुणे विभाग वारणा 779 0 0
पुणे विभाग दूधगंगा 679 0 0
पुणे विभाग राधानगरी 220 0 0
पुणे विभाग तुळशी 92 0 0
         
इतर धरणे भातसा 942 0 0
इतर धरणे वैतरणा 331 0 0
इतर धरणे तिलारी जविप्र 85 0 0
इतर धरणे कोयना 2836 0 0
इतर धरणे इरई 160 0 0
         
टाटाची धरणे मुळशी 523 0 0
टाटाची धरणे आंध्रा 339 0 0
टाटाची धरणे वळवण 66 0 0
टाटाची धरणे शिरवटे 191 0 0
टाटाची धरणे लोणावळा 12 0 0