आळंदी सजली रांगोळीच्या पायघड्यांनी | Sakal Media |