'क्यार' चक्रीवादळाने राज्याच्या किनारपट्टीसह गोव्याला झोडपले