संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पादुका आळंदीतून पंढरपूरकडे मार्गस्थ होताना... | Sakal Media |