सांगली :: अपंग मुलं साकातायत गणपतीच्या सुबक मुर्त्या