आरती श्री गणेशाची
आरती देवीची
आरती श्री शंकराची
आरची श्री दत्ताची
घालीन लोटांगण
प्रार्थना
मंत्रपुष्पांजली
इत्युपनिषत (शान्तिमन्त्राः)
श्री गणपती अथर्वशीर्ष