भगवान विष्णू रुपात जोतिबा देवाची पुजा...

गुरुवार, 5 सप्टेंबर 2019

कोल्हापूर - येथील जोतिबा डोंगरावर गुरुवारी ( ता .५ ) सांयकाळी श्री जोतिबा देवांची भगवान विष्णू  रूपात तर येथील चोपडाई देवीची महालक्ष्मी रूपात पुजा बांधण्यात आली.  

कोल्हापूर - येथील जोतिबा डोंगरावर गुरुवारी ( ता .५ ) सांयकाळी श्री जोतिबा देवांची भगवान विष्णू  रूपात तर येथील चोपडाई देवीची महालक्ष्मी रूपात पुजा बांधण्यात आली.