जो काम करतो, त्याला सेल्फी काढायची गरज नाही. ज्याला केवळ काम केल्याचे दाखवयचेय तेच सेल्फी काढत बसतात : देवेंद्र फडणवीस

News Item ID: 
558-live_feeds-1555777079
Cover Image: