निघोजमधील सैराट प्रकरणाला नवे वळण; पोलिसांनी केलेल्या तपासात जखमी झालेला मंगेश रणसिंग यानेच पत्नी रुख्मिणीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून दिल्याचे पुढे आले आहे.

News Item ID: 
558-live_feeds-1557295037
Cover Image: