ज्योतिरादित्य सिंधिया 16 ऑक्टोबर पासून महाराष्ट्रात घेणार 12 सभा. नागपूर, चंद्रपूर, नांदेड, सोलापूर, कऱ्हाड, पुणे येथे घेणार सभा.

News Item ID: 
599-live_feeds-1570806038
Cover Image: