सातारा : देगाव (ता.सातारा) येथे एका गादीच्या दुकानास आग. पाच लाखांचे नुकसान, प्राथमिक अंदाज.

News Item ID: 
599-live_feeds-1593585016-369
Cover Image: