US Election : ट्रम्प चेकमेट झाले तर 28 वर्षांचा मोडेल रेकॉर्ड

News Item ID: 
599-live_feeds-1602917207-awsecm-550
Cover Image: