पुणे : भिडेपूल जवळ सेल्फी काढताना नदीत वाहून गेलेल्या मुलांचे मृतदेह सापडले. नदीपात्रात भिडे पुलापासून काही अंतरावर एक आणि दुसरी बॉडी संगम पूल येथे आढळून आली.

News Item ID: 
599-live_feeds-1602996746-awsecm-460
Cover Image: