वादग्रस्त भूमीवरून एकमेकांच्या विरोधात युद्ध सुरु केलेल्या अर्मेनिया आणि अझरबैजान या देशांनी पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचा करार केला आहे.

News Item ID: 
599-live_feeds-1603029015-awsecm-736
Cover Image: