कृषी विभागाच्या पिछाडीचा फटका; राज्याचा विकासदर घटला

गुरुवार, 8 मार्च 2018

महाराष्ट्र राज्याचा 2017-18 सालचा आर्थिक पाहणी अहवालनुसार राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न घटले आहे. पुर्वानुमानानुसार 2017-18 चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न 19 लाख 59 हजार 920 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. तर पुर्वानुमानानुसार सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न 24 लाख 96 हजार 505 कोटी अपेक्षित आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचा सन 2017 - 18 सालचा आर्थिक पाहणी अहवाल आज (गुरुवार) विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालानुसार राज्याचा कृषी विभागाचे उत्पन्न घटले असून परिणामी राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात घट झालेली आहे. सन 2016-17 साली राज्याचे उत्पन्न विकास दर पहिल्यांदाच दोन आकड्यात जात 10 टक्के झाले होते. यंदा त्यात घट होवून ते 7.3 टक्के झाले आहे. 

महाराष्ट्र राज्याचा 2017-18 सालचा आर्थिक पाहणी अहवालनुसार राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न घटले आहे. पुर्वानुमानानुसार 2017-18 चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न 19 लाख 59 हजार 920 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. तर पुर्वानुमानानुसार सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न 24 लाख 96 हजार 505 कोटी अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विकास दर हा 2015 - 16 साली 7.6 टक्के होता. त्यात वाढ होत 2016 -17 साली विकास दर 10 टक्के झाला होता. राज्याने पहिल्यांदाच दोन आकडी विकास दर गाठला होता. त्यात यंदा घट होत विकासदर 7.3 टक्क्यांवर आला आहे.

कृषी विकासदर 2016-18 साली 22.5 टक्क्यावरून उणे 8.3 टक्के झाला आहे. उद्योग विभागाच्या विकास दरात किंचतसी घट झालेली आहे. उद्योग विभागाचा सन 2016 -17 साली विकासदर 6.9 टक्के होते, त्यात घट होवून यंदा विकासदर 6.5 टक्के झाला आहे. सेवा क्षेत्राचा विकास दरात 0.1 टक्के वाढ झाली आहे. सेवा क्षेत्राचा विकास दर 2016-17 साली 9.6 टक्के होता. तो यंदा 9.7 टक्के झाला आहे. 2016 - 17 चे राज्याचे दरडोई उत्पन्न 2015 -16 च्या तुलनेने वाढले आहे. ही बाब राज्यासाठी समाधानकारक आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर असून 2017-18 चे दरजोई उत्पन्न रू 1 लाख 80 हजार 596 आहे. तेच सन 2016 -17 मध्ये 1 लाख 65 हजार 491 रू होते. 

Web Title: Marathi news Maharashtra news economic growth rate in Maharashtra agriculture