हिंगोली : बिजभांडवल योजनेसाठी अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन

राजेश दारव्हेकर | Saturday, 12 December 2020

संत रोहिदास चर्म उद्योग व चर्मकार महामंडळ  जिल्हा कार्यालय , हिंगोलीसाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान योजनेंतर्गत  बिजभाडवल  योजनेंतर्गत २० व  १६ चे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे .

हिंगोली :  जिल्ह्यात संत रोहीदास चर्म उद्योग व चर्मकार महामंडळांतर्गत कर्जासाठी मागणी करणाऱ्यांसाठी आता जिल्हा कार्यालयामध्ये १६ उद्दीष्ट प्राप्त झाले असून कर्जाची आवश्यकता असलेल्यांनी अर्ज करावे असे संत रोहीदास चर्म उद्योग व चर्मकार महामंडळाच्या वतीने आवाहन करण्यात आले आहे. 

 

संत रोहिदास चर्म उद्योग व चर्मकार महामंडळ  जिल्हा कार्यालय , हिंगोलीसाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान योजनेंतर्गत  बिजभाडवल  योजनेंतर्गत २० व  १६ चे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे . या दोन्ही योजना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत राबविल्या जातात . चांभार समाजाअंतर्गत असणाऱ्या चांभार , ढोर , मोची , होलार या समाजातील अर्जदारांकडून विविध व्यवसायासाठी कर्ज प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत . या समाजातील लाभ घेऊ इच्छिणारा अर्जदार यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा . 

Advertising
Advertising

हेही वाचा नांदेड : महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे -

अर्जदारांनी महामंडळाच्या नियमाप्रमाणे महामंडळाच्या विहित नमुन्यात अर्ज व आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून कर्ज प्रस्ताव तीन प्रतीत संत रोहिदास चर्म उद्योग व चर्मकार महामंडळ ( मर्या . ) जिल्हा कार्यालय , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन  या ठिकाणी स्वतः अर्जदाराने मुळ कागपत्रासह उपस्थित राहून दाखल करावेत . त्रयस्थ व मध्यस्थामार्फत कर्ज प्रकरणे स्वीकारण्यात येणार नाहीत . राबविल्या अर्जदारांनी अर्जासोबत जातीचा असणाऱ्या दाखला अर्जदाराच्या कुटुंबाचा उत्पन्नाचा प्रस्ताव दाखला   पासपोर्ट महामंडळाच्या साईज फोटोच्या तीन प्रती ,  अर्जदाराचा शैक्षणिक दाखला , राशन कार्ड झेरॉक्स प्रत, व्यवसाय ज्या ठिकाणी करावयाचा, आधार कार्ड , मतदान कार्ड , पॅन कार्ड झेरॉक्स प्रत ,  व्यवसायाचे दरपत्रक आहे त्या जागेची भाडेपावती , करारपत्रक किंवा मालकी हक्काचा पुरावा ( नमुना न .८ ) लाईट बील , टॅक्स पावती  बीज भांडवल योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल, वाहनासाठी लायसन्स , परवाने बॅच  व्यबसायाचे ग्रामपंचायत,  न.पं . यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र, व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला, अनुदान न घेतल्याबाबत शंभर रुपयाच्या बॉन्डवर प्रतिज्ञापत्र हे सर्व कागदपत्रे स्वयंसाक्षांकीत करुन घोषणापत्र देण्यात यावे .

 

हिंगोली जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील घेतलेला चांभार , ढोर , मोची , होलार या समाजातील उत्पन्नाचा बेरोजगार युवक - युवतींनी तसेच होतकरु गरजू अर्जदारांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा , असे आवाहन संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक हिरालाल गतखणे यांनी केले आहे.

 

संपादन - प्रल्हाद कांबळे