पाण्याचा निचरा करण्यासाठी दोन अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन पाण्याचा निचरा करण्यासाठी दोन अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन ‘मिशन मान्सून’साठी पालिका सज्ज मुंबई, ता. ३ ः येत्या पावसाळ्यात मुंबई पाण्याखाली जाऊ नये म्हणून महापालिकेने मान्सूनपूर्व तयारीला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात आणखी दोन पंपिंग स्टेशनची भर पडणार आहे. त्यानुसार मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनच्या माध्यमातून मुंबईतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी मदत होणार आहे. मिनी पंपिंग स्टेशनही सुरू करण्याचे उदिष्ट पालिकेने ठेवले आहे. मुंबईत सध्या सहा पंपिंग स्टेशन आहेत. अतिवृष्टीनंतर पुराच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी ते मदतीचे ठरतात. एका पंपिंग स्टेशनमध्ये साधारण सहा पंपांचा समावेश असतो. त्यांच्या माध्यमातूनच पाण्याचा उपसा केला जातो. सहा पंपांची क्षमता ७० हजार एमएलडी इतके पुराचे पाणी उपसण्याची आहे. एकाच पंपिंग स्टेशनच्या ठिकाणी सहा पंपांच्या माध्यमातून एवढ्या पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. येत्या मान्सूनसाठी मुंबईत मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनची भर सध्याच्या यंत्रणेत पडणार आहे. मोठ्या नाल्यांच्या ठिकाणी पंपिंग केले जाईल. छोट्या नाल्याच्या जागी मिनी पंपिंग स्टेशन उभारण्याचा पालिकेचा मानस आहे. व्हर्टिकल गेटपंपच्या माध्यमातून वाकोला येथील एमएमआरडीनजीकच्या नाल्याजवळ पाण्याचा उपसा केला जाईल. मुंबईत मोठ्या नाल्यांचे नेटवर्क २५४ किलोमीटर इतके आहे. ३६४ किलोमीटर परिसरात छोटे नाले आहेत. मुंबईत दरवर्षीच्या पावसाळ्यासाठीची एकूण ३८६ पुराची ठिकाणे शोधण्यात आली आहेत. त्यापैकी २८० ठिकाणी मुंबई महापालिकेने उपाययोजना केल्या आहेत. ३५ ठिकाणी उपाययोजनेचे काम सुरू आहे. आगामी वर्षात २२ ठिकाणी पुराच्या परिस्थितीपासून दिलासा मिळेल. येत्या काळात ४९ ठिकाणी मुंबई महापालिका पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पाण्याचा निचरा होण्याचा कालावधी चार तासांवर मुंबईत पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठीची ४५ ठिकाणे समुद्र सपाटीच्या उंचीच्या खालील बाजूस आहेत. समुद्र सपाटीपेक्षा अधिक उंचीवर असणाऱ्या १३५ ठिकाणांमुळे अनेकदा पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. अशा ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी चॅनल्सचा उतार एकसारखा करण्यासाठीचे प्रयत्न पालिकेने सुरू केले आहेत. परिणामी पाण्याचा निचरा होण्यासाठीचा कालावधी १६ तासांवरून अनेक ठिकाणी चार तासांवर आला आहे. त्यामध्ये पंपिंग स्टेशनची जबाबदारी महत्त्वाची ठरलेली आहे. | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पाण्याचा निचरा करण्यासाठी दोन अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन 
पाण्याचा निचरा करण्यासाठी दोन अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन 

‘मिशन मान्सून’साठी पालिका सज्ज

मुंबई, ता. ३ ः येत्या पावसाळ्यात मुंबई पाण्याखाली जाऊ नये म्हणून महापालिकेने मान्सूनपूर्व तयारीला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात आणखी दोन पंपिंग स्टेशनची भर पडणार आहे. त्यानुसार मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनच्या माध्यमातून मुंबईतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी मदत होणार आहे. मिनी पंपिंग स्टेशनही सुरू करण्याचे उदिष्ट पालिकेने ठेवले आहे. 

मुंबईत सध्या सहा पंपिंग स्टेशन आहेत. अतिवृष्टीनंतर पुराच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी ते मदतीचे ठरतात. एका पंपिंग स्टेशनमध्ये साधारण सहा पंपांचा समावेश असतो. त्यांच्या माध्यमातूनच पाण्याचा उपसा केला जातो. सहा पंपांची क्षमता ७० हजार एमएलडी इतके पुराचे पाणी उपसण्याची आहे. एकाच पंपिंग स्टेशनच्या ठिकाणी सहा पंपांच्या माध्यमातून एवढ्या पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. येत्या मान्सूनसाठी मुंबईत मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनची भर सध्याच्या यंत्रणेत पडणार आहे. मोठ्या नाल्यांच्या ठिकाणी पंपिंग केले जाईल. छोट्या नाल्याच्या जागी मिनी पंपिंग स्टेशन उभारण्याचा पालिकेचा मानस आहे. व्हर्टिकल गेटपंपच्या माध्यमातून वाकोला येथील एमएमआरडीनजीकच्या नाल्याजवळ पाण्याचा उपसा केला जाईल. मुंबईत मोठ्या नाल्यांचे नेटवर्क २५४ किलोमीटर इतके आहे. ३६४ किलोमीटर परिसरात छोटे नाले आहेत. 
  
मुंबईत दरवर्षीच्या पावसाळ्यासाठीची एकूण ३८६ पुराची ठिकाणे शोधण्यात आली आहेत. त्यापैकी २८० ठिकाणी मुंबई महापालिकेने उपाययोजना केल्या आहेत. ३५ ठिकाणी उपाययोजनेचे काम सुरू आहे. आगामी वर्षात २२ ठिकाणी पुराच्या परिस्थितीपासून दिलासा मिळेल. येत्या काळात ४९ ठिकाणी मुंबई महापालिका पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 

पाण्याचा निचरा होण्याचा कालावधी चार तासांवर
मुंबईत पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठीची ४५ ठिकाणे समुद्र सपाटीच्या उंचीच्या खालील बाजूस आहेत. समुद्र सपाटीपेक्षा अधिक उंचीवर असणाऱ्या १३५ ठिकाणांमुळे अनेकदा पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. अशा ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी चॅनल्सचा उतार एकसारखा करण्यासाठीचे प्रयत्न पालिकेने सुरू केले आहेत. परिणामी पाण्याचा निचरा होण्यासाठीचा कालावधी १६ तासांवरून अनेक ठिकाणी चार तासांवर आला आहे. त्यामध्ये पंपिंग स्टेशनची जबाबदारी महत्त्वाची ठरलेली आहे.
पाण्याचा निचरा करण्यासाठी दोन अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन पाण्याचा निचरा करण्यासाठी दोन अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन ‘मिशन मान्सून’साठी पालिका सज्ज मुंबई, ता. ३ ः येत्या पावसाळ्यात मुंबई पाण्याखाली जाऊ नये म्हणून महापालिकेने मान्सूनपूर्व तयारीला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात आणखी दोन पंपिंग स्टेशनची भर पडणार आहे. त्यानुसार मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनच्या माध्यमातून मुंबईतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी मदत होणार आहे. मिनी पंपिंग स्टेशनही सुरू करण्याचे उदिष्ट पालिकेने ठेवले आहे. मुंबईत सध्या सहा पंपिंग स्टेशन आहेत. अतिवृष्टीनंतर पुराच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी ते मदतीचे ठरतात. एका पंपिंग स्टेशनमध्ये साधारण सहा पंपांचा समावेश असतो. त्यांच्या माध्यमातूनच पाण्याचा उपसा केला जातो. सहा पंपांची क्षमता ७० हजार एमएलडी इतके पुराचे पाणी उपसण्याची आहे. एकाच पंपिंग स्टेशनच्या ठिकाणी सहा पंपांच्या माध्यमातून एवढ्या पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. येत्या मान्सूनसाठी मुंबईत मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनची भर सध्याच्या यंत्रणेत पडणार आहे. मोठ्या नाल्यांच्या ठिकाणी पंपिंग केले जाईल. छोट्या नाल्याच्या जागी मिनी पंपिंग स्टेशन उभारण्याचा पालिकेचा मानस आहे. व्हर्टिकल गेटपंपच्या माध्यमातून वाकोला येथील एमएमआरडीनजीकच्या नाल्याजवळ पाण्याचा उपसा केला जाईल. मुंबईत मोठ्या नाल्यांचे नेटवर्क २५४ किलोमीटर इतके आहे. ३६४ किलोमीटर परिसरात छोटे नाले आहेत. मुंबईत दरवर्षीच्या पावसाळ्यासाठीची एकूण ३८६ पुराची ठिकाणे शोधण्यात आली आहेत. त्यापैकी २८० ठिकाणी मुंबई महापालिकेने उपाययोजना केल्या आहेत. ३५ ठिकाणी उपाययोजनेचे काम सुरू आहे. आगामी वर्षात २२ ठिकाणी पुराच्या परिस्थितीपासून दिलासा मिळेल. येत्या काळात ४९ ठिकाणी मुंबई महापालिका पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पाण्याचा निचरा होण्याचा कालावधी चार तासांवर मुंबईत पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठीची ४५ ठिकाणे समुद्र सपाटीच्या उंचीच्या खालील बाजूस आहेत. समुद्र सपाटीपेक्षा अधिक उंचीवर असणाऱ्या १३५ ठिकाणांमुळे अनेकदा पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. अशा ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी चॅनल्सचा उतार एकसारखा करण्यासाठीचे प्रयत्न पालिकेने सुरू केले आहेत. परिणामी पाण्याचा निचरा होण्यासाठीचा कालावधी १६ तासांवरून अनेक ठिकाणी चार तासांवर आला आहे. त्यामध्ये पंपिंग स्टेशनची जबाबदारी महत्त्वाची ठरलेली आहे.

पाण्याचा निचरा करण्यासाठी दोन अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन पाण्याचा निचरा करण्यासाठी दोन अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन ‘मिशन मान्सून’साठी पालिका सज्ज मुंबई, ता. ३ ः येत्या पावसाळ्यात मुंबई पाण्याखाली जाऊ नये म्हणून महापालिकेने मान्सूनपूर्व तयारीला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात आणखी दोन पंपिंग स्टेशनची भर पडणार आहे. त्यानुसार मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनच्या माध्यमातून मुंबईतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी मदत होणार आहे. मिनी पंपिंग स्टेशनही सुरू करण्याचे उदिष्ट पालिकेने ठेवले आहे. मुंबईत सध्या सहा पंपिंग स्टेशन आहेत. अतिवृष्टीनंतर पुराच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी ते मदतीचे ठरतात. एका पंपिंग स्टेशनमध्ये साधारण सहा पंपांचा समावेश असतो. त्यांच्या माध्यमातूनच पाण्याचा उपसा केला जातो. सहा पंपांची क्षमता ७० हजार एमएलडी इतके पुराचे पाणी उपसण्याची आहे. एकाच पंपिंग स्टेशनच्या ठिकाणी सहा पंपांच्या माध्यमातून एवढ्या पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. येत्या मान्सूनसाठी मुंबईत मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनची भर सध्याच्या यंत्रणेत पडणार आहे. मोठ्या नाल्यांच्या ठिकाणी पंपिंग केले जाईल. छोट्या नाल्याच्या जागी मिनी पंपिंग स्टेशन उभारण्याचा पालिकेचा मानस आहे. व्हर्टिकल गेटपंपच्या माध्यमातून वाकोला येथील एमएमआरडीनजीकच्या नाल्याजवळ पाण्याचा उपसा केला जाईल. मुंबईत मोठ्या नाल्यांचे नेटवर्क २५४ किलोमीटर इतके आहे. ३६४ किलोमीटर परिसरात छोटे नाले आहेत. मुंबईत दरवर्षीच्या पावसाळ्यासाठीची एकूण ३८६ पुराची ठिकाणे शोधण्यात आली आहेत. त्यापैकी २८० ठिकाणी मुंबई महापालिकेने उपाययोजना केल्या आहेत. ३५ ठिकाणी उपाययोजनेचे काम सुरू आहे. आगामी वर्षात २२ ठिकाणी पुराच्या परिस्थितीपासून दिलासा मिळेल. येत्या काळात ४९ ठिकाणी मुंबई महापालिका पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. पाण्याचा निचरा होण्याचा कालावधी चार तासांवर मुंबईत पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठीची ४५ ठिकाणे समुद्र सपाटीच्या उंचीच्या खालील बाजूस आहेत. समुद्र सपाटीपेक्षा अधिक उंचीवर असणाऱ्या १३५ ठिकाणांमुळे अनेकदा पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. अशा ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी चॅनल्सचा उतार एकसारखा करण्यासाठीचे प्रयत्न पालिकेने सुरू केले आहेत. परिणामी पाण्याचा निचरा होण्यासाठीचा कालावधी १६ तासांवरून अनेक ठिकाणी चार तासांवर आला आहे. त्यामध्ये पंपिंग स्टेशनची जबाबदारी महत्त्वाची ठरलेली आहे.

sakal_logo
By

मुंबई, ता. ३ ः येत्या पावसाळ्यात मुंबई पाण्याखाली जाऊ नये म्हणून महापालिकेने मान्सूनपूर्व तयारीला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रात आणखी दोन पंपिंग स्टेशनची भर पडणार आहे. त्यानुसार मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनच्या माध्यमातून मुंबईतील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी मदत होणार आहे. मिनी पंपिंग स्टेशनही सुरू करण्याचे उदिष्ट पालिकेने ठेवले आहे.

मुंबईत सध्या सहा पंपिंग स्टेशन आहेत. अतिवृष्टीनंतर पुराच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी ते मदतीचे ठरतात. एका पंपिंग स्टेशनमध्ये साधारण सहा पंपांचा समावेश असतो. त्यांच्या माध्यमातूनच पाण्याचा उपसा केला जातो. सहा पंपांची क्षमता ७० हजार एमएलडी इतके पुराचे पाणी उपसण्याची आहे. एकाच पंपिंग स्टेशनच्या ठिकाणी सहा पंपांच्या माध्यमातून एवढ्या पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. येत्या मान्सूनसाठी मुंबईत मोगरा आणि माहुल पंपिंग स्टेशनचा भर सध्याच्या यंत्रणेत पडणार आहे. मोठ्या नाल्यांच्या ठिकाणी पंपिंग केले जाईल. छोट्या नाल्याच्या जागी मिनी पंपिंग स्टेशन उभारण्याचा पालिकेचा मानस आहे. व्हर्टिकल गेटपंपच्या माध्यमातून वाकोला येथील एमएमआरडीनजीकच्या नाल्याजवळ पाण्याचा उपसा केला जाईल. मुंबईत मोठ्या नाल्यांचे नेटवर्क २५४ किलोमीटर इतके आहे. ३६४ किलोमीटर परिसरात छोटे नाले आहेत.

मुंबईत दरवर्षीच्या पावसाळ्यासाठीची एकूण ३८६ पुराची ठिकाणे शोधण्यात आली आहेत. त्यापैकी २८० ठिकाणी मुंबई महापालिकेने उपाययोजना केल्या आहेत. ३५ ठिकाणी उपाययोजनेचे काम सुरू आहे. आगामी वर्षात २२ ठिकाणी पुराच्या परिस्थितीपासून दिलासा मिळेल. येत्या काळात ४९ ठिकाणी मुंबई महापालिका पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

पाण्याचा निचरा होण्याचा कालावधी चार तासांवर
मुंबईत पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठीची ४५ ठिकाणे समुद्र सपाटीच्या उंचीच्या खालील बाजूस आहेत. समुद्र सपाटीपेक्षा अधिक उंचीवर असणाऱ्या १३५ ठिकाणांमुळे अनेकदा पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अधिक वेळ लागतो. अशा ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी चॅनल्सचा उतार एकसारखा करण्यासाठीचे प्रयत्न पालिकेने सुरू केले आहेत. परिणामी, पाण्याचा निचरा होण्यासाठीचा कालावधी १६ तासांवरून अनेक ठिकाणी चार तासांवर आला आहे. त्यामध्ये पंपिंग स्टेशनची जबाबदारी महत्त्वाची ठरलेली आहे.

Web Title: Todays Latest Marathi News Mum22g81043 Txt Mumbai

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top