मद्य तस्करीत ‘इझी मनी’चा मार्ग

राजेश मोरे
सोमवार, 4 जून 2018

कोल्हापूर - परराज्यातून दोन-चार मद्याच्या बॉक्‍सची तस्करी करायची, त्याची छुपी विक्री करून दहा-वीस हजार कमवायचे, त्यानंतर ‘राजा’सारखी ऐश करायची, अशी वृत्ती आज तरुणाईत वाढत आहे. रोज जिल्हात कुठे ना कुठे अशी कारवाई होत आहे. 

कोल्हापूर - परराज्यातून दोन-चार मद्याच्या बॉक्‍सची तस्करी करायची, त्याची छुपी विक्री करून दहा-वीस हजार कमवायचे, त्यानंतर ‘राजा’सारखी ऐश करायची, अशी वृत्ती आज तरुणाईत वाढत आहे. रोज जिल्हात कुठे ना कुठे अशी कारवाई होत आहे. 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पाच महिन्यांत केलेल्या पाहणीत ७५ टक्‍क्‍यांहून अधिक असे तरुणाईचे प्रमाण असल्याचे विदारक सत्य समोर आले. महसूल चुकवून मद्याची तस्करी करण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्‍त्या आणि शक्कल वापरली जाते. गोव्यातून मद्याची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यावर लक्ष ठेवून असतो. सध्या तरुणाई मद्याच्या तस्करीकडे ‘इझी मनी’चा मार्ग म्हणून पाहत आहे.

मोटारसायकल अगर छोट्या वाहनातून गोव्यातून दोन-चार मद्याच्या बॉक्‍सची तस्करी करायची. ते मद्य जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागात छुप्या पद्धतीने विकायचे. दहा ते वीस हजार रुपये कमवायचे. पैसे घेऊन पुन्हा गोव्यात जायचे. तेथे ऐश करायची. पैसे संपले, की पुन्हा तेथून मद्याची तस्करी करून परतायचे, असेच चक्र काही तरुणांकडून सुरू आहे. 

मद्याच्या तस्करीत तरुणाईचे प्रमाण वाढत आहे. पाच महिन्यांतील एकूण कारवाईत ते ७५ टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे, ही चिंतेची बाब आहे.     
- गणेश पाटील,
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई
(जानेवारी ते मे २०१८ अखेर)
विभाग                   दाखल गुन्हे            अटक           जप्त वाहने         जप्त मुद्देमाल

कोल्हापूर                    १३६              ९७                १२            १०८७२४३
शाहूवाडी                    २४५             १०५               १३             २४६१९५६
हातकणंगले                  २६७             १५४              २०             ३१८०२४८
कागल                       २१९             १७६              १३             १६८५८४५
इचलकरंजी                   २९३            १५७              ११             १७९३३४१
गडहिंग्लज                    २६१            ११८              २३             ५०७५२८५
तपासणी नाका                  २१              १७              ०२             २७६०५४१
भरारी पथके                   ३९३           २०८               ४२             ७२७९९३७
-------
एकूण                        १८३५          १०३२            १३६              २५३२४३९६          
-------

Web Title: Kolhapur News Easy money in wine Smuggling