स्वच्छ भारत अभियानातील शौचालये हवेत!

दिलीप कुऱ्हाडे
मंगळवार, 26 जून 2018

येरवडा : ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाअंतर्गत येरवडा भागात बांधलेली सुमारे एक हजार वैयक्तिक शौचालये केवळ कागदावर असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रत्येक शौचालय रेखांश व अक्षांश घेऊन बांधले आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक शौचालयांमध्ये गैरव्यवहार झाले नसल्याचा निर्वाळा सहायक महापालिका आयुक्त विजय लांडगे यांनी दिला आहे. येरवडा परिसरात वाल्मिकी आंबेडकर घरकुल योजना व शहरी गरीबांसाठी घरकुल योजना (बीएसयुपी) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात घरकुले बांधली आहेत. या योजनेमध्ये शौचालय बांधणे सक्तीचे होते.

येरवडा : ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाअंतर्गत येरवडा भागात बांधलेली सुमारे एक हजार वैयक्तिक शौचालये केवळ कागदावर असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रत्येक शौचालय रेखांश व अक्षांश घेऊन बांधले आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक शौचालयांमध्ये गैरव्यवहार झाले नसल्याचा निर्वाळा सहायक महापालिका आयुक्त विजय लांडगे यांनी दिला आहे. येरवडा परिसरात वाल्मिकी आंबेडकर घरकुल योजना व शहरी गरीबांसाठी घरकुल योजना (बीएसयुपी) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात घरकुले बांधली आहेत. या योजनेमध्ये शौचालय बांधणे सक्तीचे होते.

त्यामुळे लक्ष्मीनगर, अशोकनगर, यशवंतनगर, सिद्धार्थनगर, मदर तेरेसानगर, शनिआळी, वडारवस्ती, कंजार भाटनगर, नेताजीनगर, सुभाषनगर, बालाजीनगर आदी परिसरात शेकडो घरकुले बांधली आहेत. या घरांमध्ये वैयक्तिक शौचालय असताना अधिकाऱ्यांनी नगरसेवक, कंत्राटदार यांच्या संगनमताने अशा घरांमध्ये नव्याने शौचालये बांधल्याचे कागदोपत्री दाखवून कोट्यावधी रूपयांचा अपहार केला आहे.

येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयातील सहायक महापालिका आयुक्तांनी प्रभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांकडून स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधण्याचे नुकतेच उद्दिष्ट पूर्ण करून घेतले आहे. यामध्ये प्रत्येक ठेकेदाराला शौचालय नसलेल्या घरांचे सर्वेक्षण करून शौचालय बांधण्याची परवानगी दिली. प्रत्येक शौचालयासाठी अठरा हजार रूपयांचे अनुदान असल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे अनेक ठेकेदारांनी किमान शंभर ते कमाल तीनशे शौचालय बांधल्याचे कागदोपत्री दाखवून लक्षावधी रूपये लाटले असल्याचे उघडकीस आले आहे.

प्रत्यक्षात प्रत्येक ठेकेदाराने वीस ते तीस शौचालये बांधून शंभर ते दोनशे शौचालय बांधल्याचे कागदोपत्री दाखवून अठरा ते ३६ लाख रूपयांचे बील घेतले आहे. बील मंजुरीसाठी ठेकेदारांच्या फाईल्सवर कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, क्षेत्रीय कार्यालयातील सहायक महापालिका आयुक्त, घन कचरा व्यवस्थापन कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.

‘‘ लाभार्थ्यांचे शौचालय बांधताना रेखांश व अक्षांश घेतले आहे. त्यामुळे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाही. किती शौचायले बांधली गेली याची नेमकी संख्या सांगता येत नाही.’’

- विजय लांडगे, सहायक महापालिका आयुक्त, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय

‘‘ येरवड्यात अनेक घरे सरकारी योजनेअंतर्गत बांधली आहेत. पक्क्या घरांमध्ये अनेकांनी स्वखर्चाने शौचालय बांधली आहेत. त्यामुळे नवीन शौचालयाचे अनुदान घेतलेल्या सुमारे तीन हजार लाभार्थ्यांची नावे प्रसिद्ध करावीत.’’

- रोहित वाघमारे, लक्ष्मीनगर

Web Title: Clean India campaign toilets in the air