नवा नेता! (ढिंग टांग)

ब्रिटिश नंदी
गुरुवार, 25 जानेवारी 2018

विक्रमादित्य : हे देअर बॅब्स...मे आय कम इन?
उधोजीसाहेब : नोप...
विक्रमादित्य : ह्याला काय अर्थय?
उधोजीसाहेब : बराच अर्थय! मला भेटण्याची ही वेळ नाही! आणि मला चारचौघात बाबा, बॅब्स असं काहीही म्हणायचं नाही! सांगून ठेवतोय!!
विक्रमादित्य : व्हाय नॉट? मी म्हणणार! अगदी सहा वेळा म्हणणार...बॅब्स! बॅब्स! बॅब्स!!
उधोजीसाहेब : हे तीनदाच झालं! थॅंक्‍यू!!
विक्रमादित्य : पुढचे तीन मी मनात म्हटले!! बॅब्स...आय हॅव अ क्‍वेश्‍चन! मला एक प्रश्‍न विचारायचाय!
उधोजीसाहेब : माझ्याकडे उत्तर नाहीए! गुड नाईट!!
विक्रमादित्य : धिस इज राँग!

विक्रमादित्य : हे देअर बॅब्स...मे आय कम इन?
उधोजीसाहेब : नोप...
विक्रमादित्य : ह्याला काय अर्थय?
उधोजीसाहेब : बराच अर्थय! मला भेटण्याची ही वेळ नाही! आणि मला चारचौघात बाबा, बॅब्स असं काहीही म्हणायचं नाही! सांगून ठेवतोय!!
विक्रमादित्य : व्हाय नॉट? मी म्हणणार! अगदी सहा वेळा म्हणणार...बॅब्स! बॅब्स! बॅब्स!!
उधोजीसाहेब : हे तीनदाच झालं! थॅंक्‍यू!!
विक्रमादित्य : पुढचे तीन मी मनात म्हटले!! बॅब्स...आय हॅव अ क्‍वेश्‍चन! मला एक प्रश्‍न विचारायचाय!
उधोजीसाहेब : माझ्याकडे उत्तर नाहीए! गुड नाईट!!
विक्रमादित्य : धिस इज राँग!
उधोजीसाहेब : काय राइट आणि काय राँग हे मी ठरवणार! मला भेटायचं असेल तर वेळ घेऊन या!!
विक्रमादित्य : तुम्हाला भेटायला मीसुद्धा वेळ घ्यायची? धिस इज टू मच!
उधोजीसाहेब : आता तू नेता झालायस! पक्षाचा डेकोरम पाळावा लागतो सगळ्यांना!! आपल्या नेत्यांना लग्गेच मी भेट दिल्याचं कधी तू ऐकलंयस?
विक्रमादित्य : नाही!!
उधोजीसाहेब : झालं तर मग! त्यांना जो न्याय, तोच तुलासुद्धा! माझी वेळ घेऊन भेटायला ये!! यापुढे माझ्या खोलीत दार न ठोठावता घुसणं बंद! ओके? आता जरा जबाबदारीनं वागा!!
विक्रमादित्य : नेता बनल्यानंतर माणसानं जबाबदारीनं वागावं लागतं का बॅब्स?
उधोजीसाहेब : छे! काहीही बरळतोयस! नेतेगिरीचा आणि जबाबदारीचा काय संबंध?
विक्रमादित्य : मग मीच काय घोडं मारलंय?
उधोजीसाहेब : तू झोपायला जा ना प्लीज!!
विक्रमादित्य : मी जागरणाची प्रॅक्‍टिस करतोय! मी नेता झाल्यामुळे आता मुंबईत नाइट लाइफ सुरू करीन! मग जागावं लागणारच ना!!
उधोजीसाहेब : परीक्षेच्या वेळेला ही प्रॅक्‍टिस कामी आली असती रे!!
विक्रमादित्य : बॅब्स...मी नेता झालो म्हणून लोकांनी फटाके वाजवले!! मी म्हटलं फटाके का वाजवता? त्यानं नॉइज पोल्युशन होतं!!
उधोजीसाहेब : नॉइज पोल्युशनवरचा सोपा उपाय म्हणजे कानात कापसाचे बोळे घालणं हा आहे!!
विक्रमादित्य : नेता होण्यासाठी बरंच वर्क करावं लागतं ना ॲक्‍चुअली?
उधोजीसाहेब : कुठल्या गाढवानं सांगितलं तुला हे?
विक्रमादित्य : मी कविता करतो बॅब्स! माझा एक कवितासंग्रहदेखील प्रसिद्ध झालाय!...ब्लॅक अँड व्हाइट!!
उधोजीसाहेब : असू दे असू दे!! पुन्हा करू नकोस म्हंजे झालं!!
विक्रमादित्य : मी करणार! इतर लोक व्यंग्यचित्र काढून नेतेगिरी करतात! मी कविता केल्या तर काय वाईट आहे?
उधोजीसाहेब : कविता करणं हेच मुळात वाईट आहे! सोड ही सवय!!
विक्रमादित्य : आय सी...बॅब्स, मी नेता झालो, म्हणून कमळ पार्टीच्या शेलारकाकांनी मला खो खो हसणारी स्मायली पाठवली व्हॉट्‌सॲपवर!! आता ह्यात जोक काय झाला?
उधोजीसाहेब : तू त्या लोकांकडे लक्ष देऊ नकोस!! ती वाईट माणसं आहेत!!
विक्रमादित्य : पण देवेन अंकलनी पण अंगठ्याची इमोजी पाठवली!! मी त्यांना डोळा मारणारी स्मायली पाठवली!!
उधोजीसाहेब : च...च...तू तुझा मोबाइल फोन माझ्याकडे देऊन जा बरं!!
विक्रमादित्य : आपण आता बाहेरच्या राज्यातही इलेक्‍शन लढवणार ना बॅब्स?
उधोजीसाहेब : येस...नक्‍कीच! घाबरतो की काय!!
विक्रमादित्य : दिल्लीतसुद्धा?
उधोजीसाहेब : अफकोर्स!! अगदी पंजाबातसुद्धा!!
विक्रमादित्य : आपण जम्मू-काश्‍मीरमध्ये निवडणुका लढवणार?
उधोजीसाहेब : अर्थात!
विक्रमादित्य : फॅण्टास्टिक! तुम्हाला संधी आहे बॅब्स!
उधोजीसाहेब : कसली?
विक्रमादित्य : श्रीनगरच्या लाल चौकात भगवा फडकवण्याची!! याल ना?
उधोजीसाहेब : (दात ओठ खात) आता जातोस की....जय महाराष्ट्र!!

Web Title: editorial dhing tang british nandi article