एकूण 1 परिणाम
October 17, 2020
भोर :''शहरात होत असलेली अनाधिकृत बांधकामे, रस्त्यांवरील व सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणे  यामुळे भोर शहराची ओळख अनाधिकृत बांधकामांचे माहेरघर अशी झाली आहे. नगरापलिका प्रशासनाकडून  संबंधितांना अभय देवून कठोर कारवाई केली जात नसल्यामुळे अनाधिकृत बांधकामांचे व अतिक्रमणे आदींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे...