एकूण 2 परिणाम
फेब्रुवारी 12, 2018
शून्य मशागत तंत्राने शेती होऊ शकते. ती आजच्या काळाची गरज आहे. प्रदूषण व अन्नाचा तुटवडा या दोन गंभीर प्रश्‍नांवर विचार करू लागल्यावर असे प्रयोग सुचू लागतात. आपली संस्कृती कृतज्ञता व्यक्त करणारी संस्कृती आहे. ही कृतज्ञता मातृभूमीबद्दल जशी असायला हवी, तशी शेतकऱ्याबद्दलही असायला हवी. शेतकरी शेतात कष्ट...
सप्टेंबर 25, 2017
गावी गेलो होतो. एका घरासमोर पावले थबकली. आजूबाजूची घरे उघडी होती. पण हे मधलेच घर बंद. जुना लाकडी, रुंद दरवाजा. म्हाताऱ्या माणसासारखा. असंख्य सुरकुत्यांनी भरलेला. चौकटीला मधोमध वर लटकलेले कुलूप. तीन साखळींची कडी. उजव्या कोपऱ्यात ग्रामपंचायतीने ठोकलेला घर नंबराचा तांबटलेला बिल्ला घरातील कोणे...