एकूण 2 परिणाम
नोव्हेंबर 07, 2017
""आम्ही औडत नै वाटतं!,'' "बॉबी'ने फुरंगटून विचारले, तेव्हा आम्ही थोडे कावरेबावरे झालो. "' छे, छे, असं काही नाही. आज ही ज्यूली म्हणाली की आमची टेष्ट करा...म्हटलं आज ज्यूली तं ज्यूली...बॉबी तो अपनीच है नाऽऽ,'' आम्ही तिची प्रेमाने समजूत घातली. पण तिच्या नाकावरचा राग काही गेला नाही. महाराजा...
सप्टेंबर 01, 2017
स्थळ : मातोश्री, वांद्रे. काळ : आलेला! वेळ : सांगून न येणारी! प्रसंग : बांका!! विक्रमादित्य : (हातात आयफोन नाचवत) बॅब्स...मे आय कम इन? उधोजीसाहेब : (घाईघाईने पांघरुणात शिरत) नको! मी आता कपाळाला बाम लावलाय!  विक्रमादित्य : (गंभीर चेहऱ्यानं) कुछ बात करनी थी! उधोजीसाहेब : (पांघरूण डोक्‍यावर घेत)...