एकूण 2 परिणाम
ऑगस्ट 13, 2017
पुणे परिमंडळात २१ लाख ७७ हजार ग्राहकांना सेवा  पुणे - महावितरणकडून वीजबिलांचा तपशील व इतर माहिती ग्राहकांच्या मोबाईलवर ‘एसएमएस’द्वारे पाठविण्यात येत आहे. पुणे परिमंडलातील मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेल्या २१ लाख ७७ हजार ग्राहकांना ही सेवा सुरू केली आहे....
ऑगस्ट 12, 2017
महावितरणकडून पुणे परिमंडळात 21 लाख 77 हजार ग्राहकांना सेवा पुणे - महावितरणकडून वीजबिलांची तपशील व इतर माहिती ग्राहकांच्या मोबाईलवर "एसएमएस'द्वारे पाठविण्यात येत आहे. पुणे परिमंडलातील मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेल्या 21 लाख 77 हजार ग्राहकांना ही सेवा...