एकूण 1 परिणाम
फेब्रुवारी 10, 2018
पारनेर - पारनेर, सुपे, वाडेगव्हाण, भाळवणी व निघोज या मंडळातील 41 चारा छावण्यांवर दंडाचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यापैकी 23 संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. उर्वरित पाच छावणीचालक संस्थांचे न्यायालयात दावे प्रलंबित आहेत. काही संस्थांच्या एकापेक्षा अधिक ठिकाणी...