एकूण 1 परिणाम
एप्रिल 11, 2018
मलेशियातील एका गृहसंकुलात वेगवेगळ्या देशातील मुले एकत्र खेळू लागली. एका मुलीची आजी या मुलांच्या खेळात रमली आणि तिलाही ही आंतरराष्ट्रीय नातवंडे मिळाली. मला आठवते आहे माझ्या मुलीच्या बाळंतपणाची वेळ. लेबर रूम... रात्रीची वेळ. घड्याळात दहा वाजून अठ्ठावन्न मिनिटे झालेली. तेवढ्यात नर्सबाई बाहेर आल्या,...