एकूण 1 परिणाम
डिसेंबर 17, 2019
उल्हासनगर : उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार उल्हासनगरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; मात्र उल्हासनगर महानगरपालिकेची इमारतच ताबा पावतीवर उभी असून जागेचा मालकी हक्क नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे प्रथम दंडात्मक रकम भरून इमारतीसह अनेक भूखंड...