एकूण 1 परिणाम
December 30, 2020
बेटा : (घाईघाईने अवतीर्ण होत) ढॅणटढॅऽऽण, मम्मा, आयम बॅक! मम्मामॅडम : आलास? ये! तुझीच वाट पाहात होते! बेटा : मी येत नाही, जातोय! जाणार म्हंजे जाणारच!! मम्मामॅडम : (च्याट पडत) कुठे निघालास? ही एवढी मोठी बॅग कशाला घेतलीस? बेटा : (घड्याळाकडे पाहात) अर्जंट निघालोय! येतो परत दोनतीन दिवसात! कतार...