एकूण 1 परिणाम
October 27, 2020
निफाड (जि.नाशिक) : तालुक्यातील शासनाच्या पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी म्हणून शासनाची रक्कम घेतलेल्या प्राप्तिकरपात्र एक हजार ६४० लाभार्थींना अदा केलेल्या रकमा परत करण्याची नोटीस तहसील प्रशासनाने बजावली आहे. संबंधित लाभार्थींनी सात दिवसांत तलाठी कार्यालयात रोख अथवा धनादेशाने रक्कम अदा न केल्यास...