एकूण 1 परिणाम
जानेवारी 26, 2017
पुणे - शहरात तुमचे 400 चौरस फुटांचे म्हणजे छोट्या तीन खोल्यांचे घर असेल तर तुमच्याकडे मोटार नसेल, असा समज असण्याचे दिवस आता गेले आहेत. आता अशा पुणेकरांसाठी एका मोटारीसाठीच्या पार्किंगची सोय करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे घराचा आकार जसजसा वाढत जाईल, तसतशी तीन-तीन मोटारींचे पार्किंग असणे अनिवार्य...