एकूण 2 परिणाम
नोव्हेंबर 05, 2018
प्रिय मा. सुधीरभाऊ, यवतमाळमधली पांढरकवड्याची टी-वन वाघीण ऊर्फ अवनी हिला शुक्रवारी रात्री साडेअकरा वाजता झोपेत गोळी घालून ठार करण्याचे कारण काय? ह्याचे अठ्‌ठेचाळीस तासात उत्तर देणे. मुक्‍या बिचाऱ्या वन्यजीवाला असे विश्‍वासघाताने ठार मारून काय साधलेत? असा सवाल प्राणीप्रेमी संघटना करू लागल्या आहेत....
मार्च 23, 2017
तसे पाहू गेल्यास आम्ही अत्यंत निरुपद्रवी आणि अहिंसक वृत्तीचे आहो; पण सर्दी-पडसे झाले, की आमच्या डोळ्यात खून चढतो. हा दुर्धर आजार होता होता मेंदूचे कार्य बंद पडत्ये. नाक बंद राहातेच; पण आश्‍चर्य म्हणजे कानदेखील बंद होऊन ऐकू येईनासे होत्ये. नाक वाहाते असताना ते बंद कसे? असा एक मौलिक विचार मनात...