एकूण 2 परिणाम
जानेवारी 12, 2019
विक्रमादित्य : (धाडकन दार ढकलत) हाय देअर बॅब्स...मे आय कम इन? उधोजीसाहेब : (लक्ष न देता) हा प्रश्‍न आहे की धमकी? नो! ही सभ्य माणसांची झोपण्याची वेळ असते! गुड नाइट!! विक्रमादित्य : (स्मार्टली)...पण राजकारणी लोक रात्रीच पॉलिटिक्‍स खेळतात ना!! उधोजीसाहेब : (ठणकावून) रात्रीच्या अंधारात पॉलिटिक्‍स...
जुलै 25, 2017
विक्रमादित्य : (पाय हापटत एण्ट्री घेत) बॅब्स...मे आय कम इन?  उधोजीसाहेब : (पांघरुणात शिरत)...नोप! गुडनाईट!!  विक्रमादित्य : (गंभीर चेहऱ्यानं) मला काही इंपॉर्टंट डिस्कस करायचं आहे!  उधोजीसाहेब : (बसक्‍या घशाने) म्यारे...हॉन...म्लाख...हाहा...घहा...हुकलाय!!  विक्रमादित्य : (कपाळाला आठ्या घालून) काय...