एकूण 1 परिणाम
जानेवारी 11, 2018
‘जीवन हे आनंदासाठी आहे’ असा संदेश घेऊन विज्ञान शाखेचा एक पदवीधर तरुण गुरूच्या शोधात बाहेर पडला. त्या तरुणाला ब्रह्मानंद सरस्वती हे गुरू भेटले. १४ वर्षे गुरूंची सेवा करून या तरुणाने जीवनाचे अंतिम सत्य शोधले. गुरूंच्या कृपेने त्याने एक पारंपरिक ध्यान पद्धती भावातीत ध्यान पद्धती Trancendeutal...