एकूण 2 परिणाम
सप्टेंबर 07, 2018
खूप वाटते बालपणीच्या गावी उत्तरआयुष्य कंठावे. पण मनात केवळ आठवणींची जाळीदार नक्षी. लग्नानंतर नाशिकला जाणे सतत सायंकाळच्या सावल्यांसारखे लांबत गेले. पण, आठवणी मात्र जास्तच गडद होत गेल्या. एखादे गाव संपन्न झाले की व्यक्तीसारखे त्यालाही एक व्यक्तिमत्व येते. त्या गावाला नवाच चेहरा मोहरा मिळत जातो....
जून 04, 2018
वाघेरा घाटाबाबत ऐकून होतो, त्या घाटातून रात्रीच्या प्रवासाचा अनुभव नव्हता. अगदी नाइलाजास्तव प्रवास करताना समोर प्रत्यक्षात वाघाचे दर्शन झाल्यावर काहीच सुचले नाही. नाशिक जिल्हा परिषदेत त्या दिवशी सायंकाळचे पाच वाजल्यावरही काम होण्याची कोणतीच चिन्हे दिसेना. आज आपल्याला इथेच आठ-नऊ वाजणार, कारण माझी...