एकूण 3 परिणाम
January 12, 2021
आपण मर्त्य असल्याची जाणीव भौतिकतेच्या पलीकडच्या शोधासाठी नेहमीच प्रेरक शक्ती आहे. आपला मृत्यू होईल हे कोणाला माहिती नसल्यास कुणीच अध्यात्माचा शोध घेणार नाही. तुम्ही तरुण असताना तुम्हाला वाटते तुम्ही अमर आहात. परंतु, तुम्ही मोठे होता तसे तुमचे शरीर तुम्हाला याची जाणीव करून देते, की तुम्ही नश्वर आहात...
December 08, 2020
जगातील आर्थिक व्यवहार हा मानवाइतकाच जुना आहे. एक ढोबळ देवाणघेवाण म्हणून सुरुवात होऊन आज जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यक्षम, अतिशय गुंतागुंतीची आणि शेवटी आपल्या पृथ्वीसाठीच विनाशकारी बनली आहे.  आध्यात्मिकता देखील जगात मानावाइतकीच जुनी आहे आणि आध्यात्मिक प्रक्रिया देखील कालानुरूप विकसित झाली आहे....
October 20, 2020
तुमचा मृत्यू इतर काही कारणाने झाल्यास ठीक आहे. पण, कंटाळा तुमच्या मृत्यूचे कारण असल्यास ती तुमच्या आयुष्यात घडलेली सगळ्यात वाईट घटना असेल! जीवनाच्या अलौकिक उत्सवात सहभागी होण्यासाठी तुम्ही इच्छुक असल्यास तुम्हाला कंटाळा कसा काय येईल? अस्तित्व तुम्ही पूर्णपणे जाणले आहे आणि आता जाणून घेण्यासारखे काही...