एकूण 1 परिणाम
January 04, 2021
माढा (सोलापूर) : माढ्यातील नितीन साठे हे शेतात टेहळणी करताना एक खारुताई मरण पावलेली दिसली. मात्र त्या खारीचे नवजात पिल्लू मृत आईचे दूध पीत असल्याचे दिसले. आई मृत पावल्याची कल्पनाही नसलेल्या त्या इवल्याशा पिल्लाकडे पाहून नितीन साठे यांचे मन हेलावून गेले. त्यांनी काही अंतरावरून हे दृश्‍य मोबाईल...