एकूण 22 परिणाम
मे 03, 2017
हवामानाचा अंदाज आला नाही की अनर्थ होतो. ह्या बेभरवशी हवामानामुळेच आज महाराष्ट्रातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सुगीच्या दिवसात थोडे उगी बसावे, त्या काळात महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना आज तुरीच्या पोत्यांवर पहारे देत बसावे लागत आहे, ह्या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे? ये जालीम हवा!! हवेसारखी घातकी...
नोव्हेंबर 10, 2016
बरे केले देवा। नाही केले गोते। होत्याचे नव्हते। असते झाले।। बरे तरी आम्ही। ऐसे चाकरमानी। बांधील इमानी। पगाराशी।। आम्हा घरी धन। चिल्लर थोडकी। बाकीची कडकी। बारमाही।। कधीमधी दिसे। पाचशेची नोट। नशिबात खोट। कायमची।। कुणाला ठाऊक। हजाराचे काय। फाटक्‍यात पाय। सदैव हो।। कोठुनिया आणू। नोटांची पुडकी। नुरे गा...