एकूण 1 परिणाम
August 23, 2020
घरच्या प्रथेप्रमाणे श्रावणात नाग पंचमीच्या दिवशी गणपती मूर्तीची नोंदणी केली जायची. त्यावेळी आपला गणपती हा उभ्या मांडीचा असतो हे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जायचे. त्यामागचा मुळ हेतू हा कि पुढच्या पिढीला सर्व गोष्टींची माहिती असावी. एकाअर्थी मूर्तीची खास अशी ठेवण इथपासूनच आमच्या गणपतीच वेगळेपण प्रतीत...