एकूण 1 परिणाम
October 23, 2020
सोलापूर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यासांठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत समान देण्यात आली आहे. पीक विमा भरण्यासाठी रब्बी ज्वारीला 30 नोव्हेंबर, गहू बा., हरभरा, कांदा, व इतर पिकांना 15 डिसेंबर,...