weekly horoscope News in Marathi | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

weekly horoscope

Read Latest & Breaking weekly horoscope Marathi News. Get Trending & Top News Headlines on weekly horoscope along with Photos, Videos and Marathi News Updates at Sakal

साप्ताहिक राशिभविष्य (१९ जून २०२२ ते २५ जून २०२२)
आपली ग्रहमाला हा एक गतीचा खेळ आहे, त्यामुळेच माणसाचं जीवन हे गतीशीच संबंधित आहे. माणसाची जीवनातली वाटचाल ही जशी जमिनीवरील गती आहे, तशीच ती एक सद्‌गती किंवा दुर्गतीसुद्धा आहे.
मंगळ मेष राशीत करणार प्रवेश, या पाच राशींना होणार फायदा
या राशींवर मंगळाच्या संक्रमणाचा शुभ परिणाम होणार आहे
साप्ताहिक राशिभविष्य (१२ जून २०२२  ते १८ जून २०२२)
गायत्री आणि सावित्री या महाशक्ती मानवी जीवनाच्या अव्यभिचारी भक्तीच्या अंतरंगातील मोठे भावस्पंदनच म्हणावे लागतील. संसार हाच मुळी एक वटवृक्ष आहे आणि हा वटवृक्ष अनंतकोटी ब्रह्मांडनायकाचाच आहे.
साप्ताहिक राशिभविष्य (५ जून २०२२ ते ११ जून २०२२)
काही माणसं स्वतः स्वप्न बघत नाहीत, तरीसुद्धा त्यांची स्वप्नं पूर्ण होतात. अर्थातच दुसऱ्यांनी त्यांच्याबद्दल पाहिलेली स्वप्नं पूर्ण होत असतात.
साप्ताहिक राशिभविष्य  (२९ मे ते ४ जून २०२२)
शरीरविज्ञान आणि मनोविज्ञान यांची सांगड घालत अर्थातच आचार, विचार आणि उच्चार यांचा संदर्भ घेत माणसाच्या तथाकथित जीवनाचं मूल्यमापन म्हणा किंवा चक्क रोगनिदान म्हणा, करणारा माणूस सध्याच्या कलियुगात स्वतः घोर अज्ञानात वावरत असूनही, ‘मला शहाणपणा शिकवू नकोस,’ मला असाच अज्ञानात राहू दे, असंच सतत म्हणत असतो! म्हणूनच समर्थांना दासबोधात मूर्ख लक्षणाचा समास लिहावा लागला! असो.
साप्ताहिक राशिभविष्य (१५ मे २०२२ ते २१ मे २०२२)
मनुष्यलोक म्हणजेच चंद्रलोक आणि या चंद्रलोकाला सतत अंतराअंतराने ग्रहणं लागतच असतात. आता पाहा ना, माणसाला आपली पडछाया कधीच सोडून जात नाही.
साप्ताहिक राशिभविष्य (१४ नोव्हेंबर २०२१ ते २० नोव्हेंबर २०२१)
सृष्टीच्या आरंभापासूनचा, अर्थातच अनंत जन्मांपासूनच्या कर्मसंगतीचा हिसाबकिताब पूर्ण करण्यासाठी मनुष्यजन्माला यावं लागतं.
साप्ताहिक राशिभविष्य (२४ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० ऑक्टोबर २०२१)
सत्ता गाजवणारा माणूस हा एक अजब प्राणी आहे. सत्तेचा एक नैसर्गिक स्वभाव असतो हे आम्ही अगदी मान्य करतो.
साप्ताहिक राशिभविष्य (१० ऑक्टोबर २०२१ ते १६ ऑक्टोबर २०२१)
दैवी प्रकृतीचं दैव या स्वरूपातच हे अखिल विश्‍व नांदत असतं. विश्‍वाची उत्पत्ती, स्थिती आणि लय या अवस्था या दैवी प्रकृतीचं प्राकृत या सदरात मोडतात.
साप्ताहिक राशिभविष्य (३ ऑक्टोबर २०२१ ते ९ ऑक्टोबर २०२१)
जग हे सूर्याभोवती फिरतंय हे निर्विवाद! किंबहुना जग हे प्रकाशाभोवती फिरतंय हेसुद्धा पूर्णसत्य आहे! त्यामुळंच या जगात प्रकाश आणि गती याशिवाय काहीही नाही!
साप्ताहिक राशिभविष्य (२६ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२१)
आपली संस्कृती विशिष्ट आध्यात्मिक तत्त्वांचे अनुसरण करत जगत आली आहे. जग ही जगू पाहणारी एक शुद्ध जाणीव आहे.
साप्ताहिक राशिभविष्य : १९ सप्टेंबर २०२१ ते २५ सप्टेंबर २०२१
सप्तरंग
काळ हा अनंत आहे. किंबहुना काळ हा अनंताच्या पोटात जगत असतो आणि याच काळाच्या पोटी जन्माला येत माणूस देह धारण करत असतो म्हणा किंवा हे देहरूपी भांडवल घेऊन तो संसाराचा धंदा करतो.
साप्ताहिक राशिभविष्य १२ सप्टेंबर २०२१ ते १८ सप्टेंबर २०२१
सप्तरंग
शिवशक्तींच्या मीलनातून प्रकटलेले श्रीगणेश हे विश्‍वाचे सौंदर्यच होत. त्रिमात्रांना आणि त्रिगुणांना धरून ठेवणारी धरित्री ही कृपेची धात्रीच आहे.
साप्ताहिक राशिभविष्य (२९ ऑगस्ट २०२१ ते ४ सप्टेंबर २०२१)
सप्तरंग
माणूस एक स्थळ आहे, आणि या स्थळात एक स्वर गुणगुणत असतो. अर्थातच हा एक ह्रदयातला स्वर असतो आणि हा ह्रदयातला स्वर एक ताल पकडत असतो म्हणा.
साप्ताहिक राशिभविष्य (२२ ऑगस्ट २०२१ ते २८ ऑगस्ट २०२१)
सप्तरंग
‘पृथ्वी’ हा एक भोग आहे. अर्थातच हा पंचमहाभूतांचा भोग या पृथ्वीवर एकप्रकारचा निरंतर होमच चालू ठेवत असतो असेच गीता सांगते !
साप्ताहिक राशिभविष्य (१५ ऑगस्ट २०२१ ते २१ ऑगस्ट २०२१ )
सप्तरंग
पत्रिकेतील बारा भावांचा प्रपंच मांडणारे ज्योतिष माणसाच्या जीवनाविषयीचा भावच किंवा माणसाची जीवनदृष्टीच अजमावण्याचा प्रयत्न करते.
साप्ताहिक राशिभविष्य (८ ऑगस्ट २०२१ ते १४ ऑगस्ट २०२१)
सप्तरंग
सध्याचं जग हे विज्ञानावरच चालत असतं आणि माणसाचं मन, बुद्धी आणि अहंकार हे त्रिकूट या विज्ञानाला हाताळत पावलं टाकत असतं!
साप्ताहिक राशिभविष्य (१ ऑगस्ट २०२१  ते ७ ऑगस्ट २०२१ )
सप्तरंग
अधिक आणि उणे या दोन शब्दांत पृथ्वीवरील जीवांचं जगण्याचं जीवनगणित सामावलं आहे. सुख आणि दुःख या भावना म्हणा, किंवा संकल्पना म्हणा, एकमेकांचा आश्रय घेऊनच जगत असतात.
साप्ताहिक राशिभविष्य (२५ जुलै २०२१ ते ३१ जुलै २०२१)
सप्तरंग
देहाच्या बंदिशाळेत पूर्वजन्मातील कर्मांच्या वज्रगाठींचा फास सोडवत माणूस मृत्यूपर्यंत एक ठराविक मुदतीची जन्मठेपच भोगत असतो, असं म्हणावं लागेल!
go to top