लढा दुष्काळाशी : दगडाची जाती बनविणाऱ्या कारागिरांना दुष्काळाच्या झळा...

मंगळवार, 7 मे 2019

छिन्नी-हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव...!
दगडाची जाती बनविणाऱ्या कारागिरांना दुष्काळाच्या झळा...

#लढा_दुष्काळाशी 
दुष्काळ दौरा : आटपाडी, जिल्हा- सांगली
ठिकाण : आटपाडीचा आठवडे बाजार
सहभाग : डॉ. श्रीरंग गायकवाड आणि दगडाचे जाते बनवणाऱ्या शांताबाई...
व्हिडिओ जर्नलिस्ट : बी. डी. चेचर

छिन्नी-हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव...!
दगडाची जाती बनविणाऱ्या कारागिरांना दुष्काळाच्या झळा...

#लढा_दुष्काळाशी 
दुष्काळ दौरा : आटपाडी, जिल्हा- सांगली
ठिकाण : आटपाडीचा आठवडे बाजार
सहभाग : डॉ. श्रीरंग गायकवाड आणि दगडाचे जाते बनवणाऱ्या शांताबाई...
व्हिडिओ जर्नलिस्ट : बी. डी. चेचर